ความรู้สึกหลังอ่าน China Endgame ของอาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร

เป็นหนังสือส์วิเคราะห์เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์จีนเล่มที่ 5 แล้ว ไม่รู้จะสรุปออกมายังไงเพราะชอบหมด แต่ละเรื่องเป็นบทความสั้น 3–5 หน้ารวมกัน เลยคิดว่าไปอ่านเองน่าจะครบถ้วนมากกว่า เลยจะมาเล่าความชอบว่าตกตะกอนเรื่องไหนให้ฟังและกันครับ 1. สามก๊ก เทียบกับ สหรัฐ จีนและรัสเซีย ในเรื่องสามก๊ก ก๊กโจโฉเป็นก๊กที่แข็งแกร่งรอบด้าน รองลงมาคือก๊กซุนกวนที่เศรษฐกิจดี แต่กำลังทหารไม่เก่ง ส่วนก๊กเล่าปี่ยากจน แต่รบเก่ง ดังนั้นก๊กซุนกวนและเล่าปี่ที่เป็นเบอร์รองจะจับมือร่วมกันสู้ก๊กโจโฉด้วยคติที่ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตร

ความรู้สึกหลังอ่าน China Endgame ของอาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร
ความรู้สึกหลังอ่าน China Endgame ของอาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร